Sobota 20.7. 2024 | Ilja 
InfoDnes.cz » O nás, kontakty
Vlastník a provozovatel portálu a skupiny regionálních portálů InfoDnes.cz
M+MP"
M + MP spol. s r.o.
Štrampouch 78, Žáky, 286 01 Čáslav
IČ: 26777134
DIČ: CZ26777134
Spisová značka: C 93051 vedená u Městského soudu v Praze
Webové stránky: InfoDnes.cz
Sídlo
Bankovní spojení:
Č. účtu 444592369/0800
Česká spořitelna
Fakturace, objednávky, dotazy
Mobil: +420 775 580 822
Email: fakturace@infodnes.cz
Jednatel
Josef Míšek
Mobil: +420 720 460 868
Email: josef.misek@infodnes.cz
Redakce zpravodajství
Email: zpravy@infodnes.cz
Technická podpora
Email: info@preloucdnes.cz
Provozní doba
Po - Pá: 08:00 - 16:00 hod.
Mobil: +420 720 460 868
Základní ceník služeb
Registrace do katalogu firem na 12 měsíců 1073,-
Banner * 1200x200px na titulní stránce InfoDnes.cz na 12 měsíců (střídání max. 3 firem) Ukázka 7000,-
Banner * 1200x200px na titulní stránce regionálního portálu na 12 měsíců (střídání max. 5 firem) Ukázka 3100,-
Banner * 1200x200px v dalších sekcích portálů skupiny InfoDnes.cz na 12 měsíců Cena dohodou
Publikace PR článku v sekci zpravodajství InfoDnes.cz Ukázka Na dotaz
Publikace PR článku na regionálním portálu Ukázka Na dotaz
Napsání PR článku / 1 Normo strana (1 NS = 1800 znaků včetně mezer) Na dotaz
Umístnění zpětného odkazu pod již publikovaný článek - komerční sdělení Ukázka 220,-
Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH

* Vytvoření banneru na míru je již zahrnuto v ceně.

Napište nám

Údaje ve formuláři označené symbolem * je nutno vyplnit.

Hlavní město České republiky?
Mapa

Zásady ochrany osobních údajů

M+MP spol. s r.o., (dále jen „správce“) informuje tazatele, jakožto subjekt údajů (dále jen „tazatel“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen „Plnění smlouvy“),
 • vyřízení požadavku na inzerci, při inzerci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení požadavku
 • vyřízení požadavku na publikaci článku ve zpravodajství
 • vyřízení požadavku na elektronický dotaz zaslaný na naši emailovou adresu či přes poptávkové formuláře na našich stránkách
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen „Oprávněný zájem“),
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen „Souhlas“).

2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba zpracování osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za výše uvedeným účelem po dobu vyřizování dotazu, a poté po dobu 10 let (správce má v daném případě oprávněný zájem na uchování těchto osobních údajů i po vyřízení dotazu z důvodu ochrany svých práv pro případ potenciálních soudních sporů). Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů. Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů tazatele nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Práva subjektu údajů

Správce informuje tazatele o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajům (tazatel má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 nařízení GDPR);
 • práva na opravu (tazatel má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR);
 • práva na výmaz (tazatel má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);
 • práva na omezení zpracování (tazatel má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);
 • práva vznést námitku (tazatel má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 nařízení GDPR);
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (tazatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) GDPR poskytuje tazateli kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů. Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na pověřence pro ochranu osobních údajů – Josef Míšek, emailová adresa: josef.misek@infodnes.cz

Prohlášení

Tazatel tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.


Informace o používaní cookies

Naše webové stránky infodnes.cz (dále jen „web“) používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“).
Jako cookie (anglicky koláček) se v protokolu HTTP/S označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Pro tento účel cookies používají již prakticky všechny webové stránky na celém světě.

Rozdělení cookies podle typu

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje:
Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:
Krátkodobé (session cookie) – po zavření prohlížeče se vymažou se z vašeho počítače
Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, doba vymazání záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie. Můžete je také ručně odstranit.

Rozdělení cookies podle účelu:
Nutné soubory cookie
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Analytické soubory cookie
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové cookies
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

 • Google AdSence, Sklik (Tracking, Remarketing)
 • Mapy Seznam (Analytical, Tracking)
 • Google Analytics, Google Maps (Analytical, Tracking)
 • YouTube(Tracking)
 • TopList (Analytical, Tracking)
 • Sociální média: Facebook, Twiter (Tracking, Konverzní)
 • Google Fonts, PHP, JavaScript (Essential)
 • Ostatní (Essential)Možnosti nastavení a vymazání cookies

Udělení souhlasu
Náš web pracuje s cookies na základě souhlasu. Dokud nevyjádříte svůj souhlas s cookie soubory na našem webu (kromě nezbytných cookies), nebudeme je používat. V případě, že nám souhlas s používáním cookies udělíte, ale později jej budete chtít odvolat, můžete tak učinit prostřednictvím níže uvedeného odkazu.
Změnit nastavení cookies

Nastavení v internetovém prohlížeči
Používání souborů cookie lze nastavit také pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.
Informace způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nejpouživanějších prohlížečů:
Chrome
Firefox
Microsoft Edge
SafariInfoDnes.cz
Sdružení regionálních portálů

Praha a Středočeský kraj
PrahaDnes.info
BenešovDnes.cz
BerounDnes.cz
BrandýsDnes.cz
ČelákoviceDnes.cz
KladnoDnes.cz
KolínDnes.cz
KutnohorskoDnes.cz
MělníkDnes.cz
MladáBoleslavDnes.cz
NymburkDnes.cz
PříbramDnes.cz

Karlovarský kraj
KarlovyVaryDnes.cz

Kraj Vysočina
HavlíčkůvbrodDnes.cz
JihlavaDnes.cz
TřebíčDnes.cz

Liberecký kraj
LiberecDnes.cz

Ústecký kraj
ÚstínadLabemDnes.cz

Plzeňský kraj
PlzeňDnes.cz

Jihočeský kraj
ČeskéBudějoviceDnes.cz

Pardubický kraj
ChrudimskoDnes.cz
PardubiceDnes.cz
PřeloučDnes.cz
ÚstínadOrlicíDnes.cz
SvitavyDnes.cz

Královehradecký kraj
HradecKrálovéDnes.cz
JičínDnes.cz
TrutnovDnes.cz

Jihomoravský kraj
BrněnskoDnes.cz

Olomoucký kraj
OlomoucDnes.cz

Zlínský kraj
ZlínDnes.cz

Moravskoslezský kraj
OstravaDnes.cz

Zásady ochrany údajů | Nastavení cookies | Publikace PR článků | Přídat odkaz do katalogu firem
Facebook InfoDnes X InfoDnes Zpravodajství InfoDnes.cz
Copyright © 1/2009-2024 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD